βαγγεήλς μοίρασ

Picture?type=square&height=200&width=200

βαγγεήλς μοίρασ

Greece
Joined 8/18/14
Last active 11/12/16
0
show reviews
0
show ratings
Reviews & Ratings

βαγγεήλς μοίρασ

Picture?type=square&height=200&width=200

βαγγεήλς μοίρασ

Greece
Joined 8/18/14
Last active 11/12/16
0
show reviews
0
show ratings
Reviews & Ratings

Activity Feed

More »

Tracked Shows

0 shows »

Currently not tracking any shows

Episodes

2 episodes

Time

0 minutes

Badges

4 badges
Reviewer newbie

Reviewer Newbie

Congrats on reviewing your first show!

Profile picture

Head Shot

You look beautiful, dah-ling!

Tracking newbie

Tracking Newbie

Great work! You wanna track some more?