Air An Toir

30 minutes

Gaels whose global journeys found them in extraordinary situations

30 minutes

Gaels whose global journeys found them in extraordinary situations

What's Hot Today

Episodes

All »
Previous Episode
Watch Air An Toir Season 1 Episode 4 - Episode 4

0 watches

0 reviews

s1e4 Episode 4
April 10, 2009
Tha Air an Toir ag innse sgeulachdan Gàidheal a thog oir a nall thairis agus a fhuair iad fhèin ann a suidheachaidhean neo-àbhaisteach neo a rinn ainm dhaibh fhèin nan dachaidh ur. Bha Iseabail Ros a bhuinneadh don Eilean Sgitheanach an cois luchd-mediceach a bh'anns na Balkans aig am a chiad chogaidh. Tha na cuimhneachain a dh'fhag i air na chunnaic i a' toirt sealladh àraidh air na thachair. The lives of Gaels whose global journeys found them in extraordinary situations. The story of Ishbel Ross from the Isle of Skye, who gives a personal account of serving with the Scottish Women's Hospital Unit on the Balkan Front during WW1, describing the events and their consequences.
First Episode
Watch Air An Toir Season 1 Episode 1 - Episode 1

0 watches

0 reviews

s1e1 Episode 1
March 29, 2007
Anns an t-sreath seo tha Seumas Dòmhnallach air toir Ghàidheal a thog oir a nall thairis ach a' lorg iad fhèin ann an suidhichean gu math neo-àbhaisteach . Tha Murchadh Moireasdan a Nis ann a Leòdhas air fear dhiubh , is e mar phàirt den chriutha a bh'air an Discovery is i air turus-rannsachaidh anns an Antarctic eadar 1929 - 1931. The lives of Gaels whose global journeys found them in extraordinary situations. Largely unknown in their native countries, their stories encapsulate the adventurous and indomitable spirit of many who left their homeland in search of a new life. In this programme, Seumas Macdonald and John Morrison follow the story of Murdo Morrison from Ness, Isle of Lewis, who was a crew member on Discovery's 1929-1931 BANZARE expedition to Antarctica. Under the command of Sir Douglas Mawson this was Discovery's most important expedition, mapping out huge tracts of previously unchartered lands, some discovered for the first time by aerial survey, courtesy of the Gypsy Moth plane carried on board.
Series Premiere
Watch Air An Toir Season 1 Episode 1 - Episode 1
s1e1 Episode 1
March 29, 2007
March 29, 2007
Episode 1
Series Premiere
Watch Air An Toir Season 1 Episode 2 - Episode 2
s1e2 Episode 2
March 27, 2007
March 27, 2007
Episode 2
Watch Air An Toir Season 1 Episode 3 - Episode 3
s1e3 Episode 3
April 3, 2009
April 3, 2009
Episode 3
Watch Air An Toir Season 1 Episode 4 - Episode 4
s1e4 Episode 4
April 10, 2009
April 10, 2009
Episode 4
Watch Air An Toir Season 1 Episode 5 - Sir John MacKenzie
s1e5 Sir John MacKenzie
May 10, 2007
May 10, 2007
Sir John MacKenzie
Watch Air An Toir Season 1 Episode 6 - Seumas Moireasdan
s1e6 Seumas Moireasdan
May 17, 2007
May 17, 2007
Seumas Moireasdan
Series Finale

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.

Show Lists

All »

This show has not been added to a public list yet. Be the first and see it listed here soon!

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.